องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ตำบลกุดน้ำใสเห็ดมากมี ผ้ามัดหมี่ลายโก้ แตงโมรสหวาน เครื่องจักสานสวยดี สามัคคีทั่วถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด
หัวข้อ :: ตะกร้าชื่อผลิตภัณฑ์ : ตะกร้อสาน

ผลิตโดย : กลุ่มสตรี หมู่ที่ 5  บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 58   View : 130