องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ตำบลกุดน้ำใสเห็ดมากมี ผ้ามัดหมี่ลายโก้ แตงโมรสหวาน เครื่องจักสานสวยดี สามัคคีทั่วถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด
หัวข้อ :: เสื่อชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื่อ

ผลิตโดย : กลุ่มสตรี หมู่ที่ 1 บ้านกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 58   View : 148