อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: การประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดระเบียบตลาดกลางชุมชนตำบลกุดน้ำใส

การประชุมร่วมกันระหว่างอบต.กุดน้ำใสและภาคประชาชนในชุมชนตลาดกลางดง ในการหารือข้อตกลงร่วกันในกรบริหารจัดหารพัฒนาพื้นที่ตลาดกลางดงในด้านนโยบายและการจัดหารพื้นที่่ให้เกิดความเรียบร้อย โดยการเปิดโดกาสให้คนในชุมชนไดเช้ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันอบต.
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอบต.กุดน้ำใส


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
033 ภาพส่วนร่วมภาคประชาชน 2.jpg   6 พ.ค. 64 13
033 ภาพส่วนร่วมภาคประชาชน.jpg   6 พ.ค. 64 16
วันที่ : 6 พฤษภาคม 64   View : 38