องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ตำบลกุดน้ำใสเห็ดมากมี ผ้ามัดหมี่ลายโก้ แตงโมรสหวาน เครื่องจักสานสวยดี สามัคคีทั่วถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด
หัวข้อ :: ผ้าขิด


ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าขิด

ผลิตโดย : กลุ่มสตรี หมู่ที่ 3 บ้านดงมัน ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 45140

 
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 58   View : 111