อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อITA วันที่ ผู้ชม
ITA อบต.กุดน้ำใส ประจำปี 2566

...

17 มี.ค. 66 104
ITA ประจำปี 2566

หัวข้อประเมิน ลิงค์ ข้อมูลพื้นฐาน &...

13 มี.ค. 66 54
ITA2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and tra...

25 มี.ค. 64 386