อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้องานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ ผู้ชม
กำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน

กำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน ...

22 ม.ย. 64 37
การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคล ...

14 ก.ค. 63 48
การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคล ...

14 ก.ค. 63 39