องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ตำบลกุดน้ำใสเห็ดมากมี ผ้ามัดหมี่ลายโก้ แตงโมรสหวาน เครื่องจักสานสวยดี สามัคคีทั่วถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด
Gallery :: ฝึกอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชนชาวตำบลกุดน้ำใส
เมื่อวันที่ 28  เมษายน 2558 อบต.กุดน้ำใส จัดฝึกอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชนชาวตำบลกุดน้ำใส
วันที่ : 5 พฤษภาคม 58   View : 136