องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ตำบลกุดน้ำใสเห็ดมากมี ผ้ามัดหมี่ลายโก้ แตงโมรสหวาน เครื่องจักสานสวยดี สามัคคีทั่วถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด
Gallery :: ทำบุญตักบาตร อบต.กุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ทุกคน

วันที่ : 15 กรกฎาคม 58   View : 123