องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: ทำบุญตักบาตร อบต.กุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ทุกคน

วันที่ : 15 กรกฎาคม 58   View : 244