องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ตำบลกุดน้ำใสเห็ดมากมี ผ้ามัดหมี่ลายโก้ แตงโมรสหวาน เครื่องจักสานสวยดี สามัคคีทั่วถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด
Gallery :: โครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี 2558

อบต.กุดน้ำใส ร่วมกับหน่วยงานราชการ และชาวบ้านต.กุดน้ำใส ทำกิจกรรม โครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปี 2558  ณ  วัดป่าโนนสร้างท่อ ต.กุดน้ำใส  อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2558  

วันที่ : 15 กรกฎาคม 58   View : 145