องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.กุดน้ำใส

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.กุดน้ำใส ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ้านสุขภาพที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

วันที่ : 6 กันยายน 58   View : 241