องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: งานวันเด็กประจำปี 2559

 งานวันเด็กประจำปี 2559 

        ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9  มกราคม  2559  ที่ผ่านมา  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  โดยภายในงานได้มีการแสดงของเด็กๆ จาก ศพด.ทั้งสามศูนย์ 
 
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 59   View : 227