องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: 23 ตุลาคม 2559 พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
อบต.กุดน้ำใส น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาบริเวณหน้าสนามหน้าพี่ว่าการอำเภอพนมไพร เมือวันที่ 23 ตุลาคม 2559
วันที่ : 24 ตุลาคม 59   View : 230