องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ตำบลกุดน้ำใสเห็ดมากมี ผ้ามัดหมี่ลายโก้ แตงโมรสหวาน เครื่องจักสานสวยดี สามัคคีทั่วถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด
Gallery :: โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร ,สมาชิกสภาอบต., พนักงานส่วนตำบล ,พนักงานจ้าง, ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ปีงบ 2561
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร ,สมาชิกสภาอบต.,
พนักงานส่วนตำบล ,พนักงานจ้าง, ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 
วันที่ : 16 มกราคม 61   View : 39