อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จากการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 160
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :