อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: คู่มือการปฎิบัติงานให้บริการด้านสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการปฎิบัติงานให้บริการด้านสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ.doc   22 ม.ย. 64 62
  View : 201
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :