อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


                    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์​ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 207
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :