อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 16 - 30 สิงหาคม 2563


 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ขอประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 16 - 30 สิงหาคม  2563  มีกำหนดระยะเวลา  15  วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 180
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :