อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2564 ขึ้น โดยประกาศใช้เมื่อวันที่  28  ตุลาคม พ.ศ.2563
                   จึงประกาศให้ทราบทั่วกันดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 185
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :