อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสประกาศผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 167
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :