อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 ของ อบต.กุดน้ำใส


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 102
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :