อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564


รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตปี 2564 


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 123
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :