อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
ข้อมูลตามระบบ e-PlanNACC 


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 167
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :