อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
     ของ
       องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส     อำเภอพนมไพร    จังหวัดร้อยเอ็ดดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 82
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :