อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565


วันที่ 7 มกราคม 2565
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
อำเภอพนมไพรจึงกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

  View : 13
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :