อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: เรื่อง แต่งตั้งประธานสภา และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2565


วันที่ 7 มกราคม 2565
แต่งตั้งประธานสภา และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2565


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 55
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :