อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 6 ส.ค. 64 39
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 14 พ.ค. 64 101
ประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 12 พ.ค. 64 83
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 12 พ.ค. 64 96
สรุปเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน ปี 2564 30 ม.ย. 64 93
แผนป้องกันการทุจริต 2561-2564 30 ม.ย. 64 118
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 22 ม.ย. 64 94
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์ 22 ม.ย. 64 100
สถิติการร้องเรียนประจำปี พ.ศ. 2562 4 ส.ค. 63 116
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 14 ก.ค. 63 157
คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/ช่องทางการร้องเรียน 13 ก.ค. 63 139