องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ตำบลกุดน้ำใสเห็ดมากมี ผ้ามัดหมี่ลายโก้ แตงโมรสหวาน เครื่องจักสานสวยดี สามัคคีทั่วถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด
 


นายชิต เต็มใจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นายประเสริฐ แข็งขันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายสาคร  ชุปวา
เลขานุการสภา ฯ

นายชัยยันต์ แถวนาชม
ส.อบต.หมู่ที่  1

นายยอดทอง เต็มใจ
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

นายวงษ์ตรี ณุวงษ์ศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
View : 548