องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ตำบลกุดน้ำใสเห็ดมากมี ผ้ามัดหมี่ลายโก้ แตงโมรสหวาน เครื่องจักสานสวยดี สามัคคีทั่วถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด
 
สำนักงานปลัด
 
   
 

 
 

นางสาวมนต์พัชร สมพงษ์พันธุ์
บุคลากร

นางภัทรียา  มาแสวง
นักวิชาการเกษตร

นายสุรพล กุชโร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอนุวัต  ไกรแก้ว
นักพัฒนาชุมชน

จ่าเอกณัฐวุฒิ ขายม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางพรทิพย์ ไกรแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายวิรุธ  กล้าหาญ
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
     
     
     
     
     
     
     
     
View : 342