องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ตำบลกุดน้ำใสเห็ดมากมี ผ้ามัดหมี่ลายโก้ แตงโมรสหวาน เครื่องจักสานสวยดี สามัคคีทั่วถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด
นักบริหารงาน อบต.

นายทรงเกียรติ หาอาษา
ปลัด อบต.

นางมณีรัตน์ ว่องไว
รองปลัด อบต.