อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดอุดรไชยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับอำเภอพนมไพร และผู้นำชุมชนร่วมจัดกิจกรรม... วันที่ 17 ก.พ. 66 (ดูู 124)

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลกุดน้ำใส วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โซนบ้านกุดน้ำใส วันที่ 9 กุมภ... วันที่ 13 ก.พ. 66 (ดูู 88)

ประชุมชี้แจงการลงประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเต่มครั้งที่ 1/2566

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลกุดน้ำใสปร... วันที่ 30 ม.ค. 66 (ดูู 32)

ร่วมโครงการ ฟ้อนรำบวงสรวง 114 ปี วิถีชุมชนคนพนมไพร

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมส่งคณะนางรำจากตำบลกุดน้ำใสร่วมโครงการ ฟ้อนรำบวงสร... วันที่ 30 ม.ค. 66 (ดูู 32)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 (วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันเด็ก วันที่ 14 มกร... วันที่ 16 ม.ค. 66 (ดูู 47)

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยนายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำ... วันที่ 13 ธ.ค. 65 (ดูู 59)

โครงการกิจกรรมอาสาพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสร่วมกับอำเภอพนมไพร และผู้นำชุมชน โครงการกิจกรรมอาสา... วันที่ 5 ต.ค. 65 (ดูู 117)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดย นายสุรชัย กระเดา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำ... วันที่ 25 ส.ค. 65 (ดูู 146)

โครงการปลุกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พนะบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บ... วันที่ 15 ส.ค. 65 (ดูู 147)

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ, 2565

#องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผ... วันที่ 29 มิ.ย. 65 (ดูู 173)

มอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า นางสาวสุวดี มิรัตนไพร และนางสาวโชต... วันที่ 27 มิ.ย. 65 (ดูู 195)

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 1-10 ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส ร่วมกันจัดโครงการควบคุมโรค... วันที่ 24 มิ.ย. 65 (ดูู 193)

​โครงการมหกรรมสุขภาพ ลดโรค ลดเสี่ยง เลี่ยง หวานมัน เค็ม ประจำปี2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมสุขภา... วันที่ 24 มิ.ย. 65 (ดูู 171)

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ดำเนินงานตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นก... วันที่ 22 มิ.ย. 65 (ดูู 293)

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564

นางสาวปทิดา พรหมศร รองปลัด อบต. รักษษราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.กุดน้ำใส เข้าร่วมกิจกรรมว... วันที่ 22 มิ.ย. 65 (ดูู 208)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1-10 ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นางสาวปทิดา พรหมศร รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ ... วันที่ 22 มิ.ย. 65 (ดูู 189)

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ในศูนย์กักตัวและศูนย์พักคอย ตำบลกุดน้ำใส วันที่ 11 ก.ย. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยเจ้าหน้าได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ในศูนย์กักตัวและศูนย์พักค... วันที่ 21 มิ.ย. 65 (ดูู 174)

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 11 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแ... วันที่ 21 มิ.ย. 65 (ดูู 160)

กิจกรรมแพ็คหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยพนักงานทุกท่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมแพ็คหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายใ... วันที่ 21 มิ.ย. 65 (ดูู 171)

กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด19 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 19 พ.ค.2564

อำเภอพนมไพร ร่วมกับรพสต.กุดน้ำใส และอบต.กุดน้ำใส ทำกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด1... วันที่ 21 มิ.ย. 65 (ดูู 169)