อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

คณะกรรมการฯ ร่วมตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซล ณ บ้านคูฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส วันที่ 19 พ.ค. 65

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าโซล่า... วันที่ 20 พ.ค. 65 (ดูู 2)

มอบเงินช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุมุงหลังคา(สังกะสี) ให้กับผู้ประสบภัยจากวาตภัย วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุรชัย กระเดา นายก อบต.กุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท... วันที่ 12 พ.ค. 65 (ดูู 4)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565" ในวันที่ 12 พ.ค. 65

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบต.กุดน้ำใส และพนักงาน อบต.กุดน... วันที่ 12 พ.ค. 65 (ดูู 7)

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565

#องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส คณะผู้บริหาร ... วันที่ 27 ม.ย. 65 (ดูู 18)

รดน้ำดำหัวขอพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 12 เม.ย 65

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.กุดน้ำใส ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรนายกอง... วันที่ 12 ม.ย. 65 (ดูู 27)

โครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน พ.ศ.2565

#องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส คณะผู้บริหาร อ... วันที่ 11 ม.ย. 65 (ดูู 28)

สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด มาให้ความรู้และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับประชา... วันที่ 28 มี.ค. 65 (ดูู 44)

นายกอบต.กุดน้ำใส ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวเพิ่มเติม ภายใต้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วันที่ 21 มีนาคม 2565

#องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส คณะผู้บริหาร อ... วันที่ 22 มี.ค. 65 (ดูู 34)

นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร ลงพื้นที่ติดตามการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบเชิงรุก ณ วัดบ้านคูฟ้า ตำบลกุดน้ำใส วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565

นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร พร้อมด้วย นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส,คณะผู้บร... วันที่ 21 มี.ค. 65 (ดูู 35)

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานีพลังงานชุมชน (ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร) ณ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 14 มีนาคม 2565

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถาน... วันที่ 14 มี.ค. 65 (ดูู 105)

จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย วันที่ 4 มีนาคม 2565

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผู้บริหารตำบลกุดน้ำใส ได้จัดหาภาชนะรองร... วันที่ 9 มี.ค. 65 (ดูู 46)

ประชุมเรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 และประชุมโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ วันที่ 4 มีนาคม 2565

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผู้บริหารตำบลกุดน้ำใส, ประธานสภาตำบลกุดน... วันที่ 4 มี.ค. 65 (ดูู 52)

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกุดน้ำใส หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนพล โอฆะพนม รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสุ... วันที่ 4 มี.ค. 65 (ดูู 53)

เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พักคอย (CI) (สถานีตำรวจเก่า) ตำบลกุดน้ำใส วันที่ 2 มีนาคม 2565

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส, คณะผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส ร่วมด้วยนางจันทจร ศรีบูรพา พ... วันที่ 4 มี.ค. 65 (ดูู 52)

มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 200 ชุด ในโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 200 ชุด ในโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อ... วันที่ 28 ก.พ. 65 (ดูู 65)

ประชุมมาตราการป้องการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลกุดน้ำใส (ศปก.... วันที่ 25 ก.พ. 65 (ดูู 61)

ประชุม โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบ... วันที่ 25 ก.พ. 65 (ดูู 58)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำกุดน้ำใส นำโดยนายสุรชัย กระเดา , กำนันตำบลกุ... วันที่ 24 ก.พ. 65 (ดูู 147)

มอบรถเข็น (วีลแชร์) ตามโครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการด้วยวีลแชร์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส คณะผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส ร่วมด้วยนางจันทจร ศรีบูรพา พ... วันที่ 22 ก.พ. 65 (ดูู 61)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บร... วันที่ 21 ก.พ. 65 (ดูู 62)