องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ตำบลกุดน้ำใสเห็ดมากมี ผ้ามัดหมี่ลายโก้ แตงโมรสหวาน เครื่องจักสานสวยดี สามัคคีทั่วถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด
สำนักงานปลัด

นนางสาวมนต์พัชร สมพงษ์พันธุ์
บุคลากร

นายสุรพล กุชโร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางภัทรียา มาแสวง
นักวิชาการเกษตร

นายอนุวัต ไกรแก้ว
นักพัฒนาชุมชน

จ่าเอกณัฐวุฒิ ขายม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางพรทิพย์ ไกรแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ

นายวิรุธ กล้าหาญ
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน