องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ตำบลกุดน้ำใสเห็ดมากมี ผ้ามัดหมี่ลายโก้ แตงโมรสหวาน เครื่องจักสานสวยดี สามัคคีทั่วถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด
ส่วนโยธา

นายวาที ศรีวิเศษ
หัวหน้าส่วนโยธา

นายกฤษดา พรมโสภา
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายวีระศักดิ์ ว่องไว
พนักงานสูบน้ำ

นายนิกร พิมพา
พนักงานผลิตน้ำประปา