องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: ตรวจประเมินหมู่บ้านตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่หลังบ้านน่าดู
เมื่อวันที่ 20-21 ส.ค. 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่หลังบ้านน่าดู ได้ออกตรวจประเมินหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านในตำบลกุดน้ำใสโดยตรวจความสะอาดสวยงาม บริเวณบ้าน ภายในบ้าน ถนนภายในหมู่บ้านและสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายในแต่ละหมู่
ซึ่งผลการประกวด รางวัลที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 6 ,รางวัลที่ 2 ได้แก่หมู่ที่ 2 ,รางวัลที่3 ได้แก่หมู่ท่ี4 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 หมู่บ้าน
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 58   View : 453