อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: แผนงานการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส   อำเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ดดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
แผนป้องกันการทุจริต.doc   22 ม.ย. 64 12
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 61   View : 79