อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e-GP


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e-GP ให้แก่ผู้ที่สนใจและประชาชนทราบโดยทั่วกันดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 205
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :