องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ตำบลกุดน้ำใสเห็ดมากมี ผ้ามัดหมี่ลายโก้ แตงโมรสหวาน เครื่องจักสานสวยดี สามัคคีทั่วถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด
หัวข้อผลิตภัณฑ์ตำบล วันที่ ผู้ชม
เสื่อ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื่อ ผลิตโดย : กลุ่มสตรี หมู่ที่ 1 บ้านกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเ...

23 ก.พ. 58 184
ตะกร้า

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตะกร้อสาน ผลิตโดย : กลุ่มสตรี หมู่ที่ 5 บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเ...

23 ก.พ. 58 167
ผ้าขิด

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าขิด ผลิตโดย : กลุ่มสตรี หมู่ที่ 3 บ้านดงมัน ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จั...

23 ก.พ. 58 137